TEAM Terminal

TEAM Terminal

Team Terminal DCC is er trots op het “beheer” en de conserveringsstrategie van conserveringssystemen voor TEAM Terminal, een grote opslagterminal van ruwe olie, te mogen verzorgen. Het totale geconserveerde oppervlak van de opslagtanks wordt geschat op meer dan...
TEAM Terminal

Hartel Tank Terminal (HES)

Hartel Tank Terminal (HES) DCC BV is betrokken bij de conservering van de nieuwe HES Hartel Tank Terminal op de Hartelstrook in de haven van Rotterdam. Op het terrein van  de nieuwe terminal worden in totaal 54 tanks gebouwd met een capaciteit van 1,3 miljoen m3. De...
TEAM Terminal

Akito Noshiro

Akito Noshiro DCC BV is betrokken bij diverse Offshore windturbine projecten waaronder het Akita Noshiro project. Dit project bevindt zich in de buurt van de havens Akita en Noshiro in Japan. Het gaat om een voor Europese begrippen klein windpark met 13 turbines voor...
TEAM Terminal

Dow Terneuzen

Dow Terneuzen DCC heeft opdracht gekregen van DOW Terneuzen om de status van de conservering van een aantal fabrieken in kaart te brengen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de inmiddels ruime expertise van DCC BV met betrekking tot statusinventarisaties. De toestand...
TEAM Terminal

Triton Knoll OWF

Triton Knoll OWF DCC BV is betrokken bij diverse Offshore windturbine projecten waaronder het Triton Knoll project. Dit project bevindt zich ongeveer 32 km voor de kust van het Engelse Lincolnshire en heeft een potentieel vermogen van 855 MW. Het windpark zal ca....
TEAM Terminal

Datacenter

Datacenter DCC verzorgt bij een datacenter in Rotterdam een periodieke controle van de omgevingslucht. De gegenereerde informatie wordt door de opdrachtgever gebruikt om het eigen klimaatbeheersingssysteem te controleren op correcte werking. Een juist klimaat is in...