Datacenter

DCC verzorgt bij een datacenter in Rotterdam een periodieke controle van de omgevingslucht. De gegenereerde informatie wordt door de opdrachtgever gebruikt om het eigen klimaatbeheersingssysteem te controleren op correcte werking. Een juist klimaat is in datacentra van belang om te kunnen borgen dat het ontstaan van corrosie aan server- en randapparatuur tot een minimum wordt beperkt.