Certificering vakbekwaamheid

Stralers, spuiters en schilders

DCC verzorgt in opdracht van en in samenwerking met een toonaangevend Nederlands opleidingsinstituut examentrainingen en praktijkexamens voor industriële stralers, schilders en verfspuiters. De vakbekwaamheid van uitvoerenden is één van de meest bepalende factoren wanneer het gaat om een succesvolle voorbehandeling en applicatie. Er zijn echter in Nederland en in de meeste overige Europese landen geen specifieke vakopleidingen waar medewerkers een formele kwalificatie kunnen behalen op hun vakgebied. Het vak wordt vaak in de praktijk geleerd. Certificering van vakbekwaamheid heeft tot doel om de al aanwezige kennis, ervaring en bekwaamheid van medewerkers te toetsen en formeel te certificeren. Voor wat betreft de theoretische kennis verzorgt DCC Training BV een korte theorie training waarin de medewerkers worden “bijgespijkerd” met betrekking tot de theoretische kant van hun vak.    

Bel of email met DCC Training BV voor meer informatie aangaande beschikbaarheid en kosten.