Dow Terneuzen

DCC heeft opdracht gekregen van DOW Terneuzen om de status van de conservering van een aantal fabrieken in kaart te brengen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de inmiddels ruime expertise van DCC BV met betrekking tot statusinventarisaties. De toestand van de conservering wordt gedefinieerd aan de hand van, onder andere, de norm ISO 4628. Een goed inzicht in de toestand van de conservering is noodzakelijk om onderhoudsprioriteiten en budgetten vast te kunnen stellen.