Triton Knoll OWF

DCC BV is betrokken bij diverse Offshore windturbine projecten waaronder het Triton Knoll project. Dit project¬†bevindt zich ongeveer 32 km voor de kust van het Engelse Lincolnshire en heeft een potentieel vermogen van 855 MW. Het windpark zal ca. 900.000 gezinnen voorzien van groene energie. De conservering betreft zogenaamde Monopiles die op het terrein van SIF op de Maasvlakte door de fa. van Ginkel worden voorzien van een conserveringssysteem.¬† De zogenaamde “transition pieces” worden door Smulders in Hoboken gebouwd en geconserveerd. DCC BV was betrokken in het opstart traject bij het opstellen van conserverings- en inspectieplannen en het overleg met de klant. In de uitvoering heeft DCC BV inspecties uitgevoerd tijdens de conserveringswerkzaamheden.